PET – POLİETİLEN TEREFTALAT

Polietilen tereftalat (bazen poli(etilen tereftalat) olarak da yazılır) eskiden PETP veya PET-P olarak veya genellikle en yaygın PET veya PETE olarak kısaltılan polyester ailesi reçinelerinden bir termoplastik polimer reçinedir. Genelde giysiler için elyaflarda, sıvılar ve gıdalar için kaplarda, üretim için termoformda ve mühendislik reçineleri için cam elyafla birlikte kullanılır.

 

Dünya PET üretiminin çoğunluğu sentetik elyaflar içindir (%60’ın üzerinde) ve şişe üretimi küresel talebin yaklaşık %30’unu oluşturur.Tekstil uygulamaları bağlamında PET genel adı polyester ile anılırken PET kısaltması genellikle ambalajla ilgili olarak kullanılır. Polyester dünya polimer üretiminin yaklaşık %18’ini oluşturur ve polietilen (PE), polipropilen (PP) ve polivinil klorür (PVC)’den sonra en çok üretilen dördüncü polimerdir.

Polietilen Teraftarat’ın Kullanım Alanları

Plastik sektörünün esas maddelerinden olan polietilen teraftarat, genelde gazlı ve düşük alkollü olan içki şişelerinde kullanılabilmektedir. Gazsız içki şişesi alanında da başarılı uygulamaları ile önemli faydalar sunmaktadır.

 

Geri dönüşüm numarası 1 olan polietilen teraftarat, orijinal kullanımlarına geri dönüştürülebilmektedir. Gıda endüstrisi, makine imalatı, ambalaj, enerji endüstrisi ve kimya ile ilaç endüstrisi alanlarında başarılı olarak kullanılır.

Menü