Paraksilen

Polietilen tereftalat fiberler, kalıplanmış plastik ayrıca film yapımında kullanılan polimerlerin başlangıç maddesi olan paraksilen, renksiz saydam bir sıvıdır.

Paraksilen Özellikleri:

 

*Erime noktası  13.2 kaynama noktası 138.5’dir.

*Kapalı formülü C6 H4 (CH3) 2 olup o-ksilen, m-ksilen ve p-ksilen olarak ksilnenin üç organik bileşiğinden biridir.

*Suda çözünmez lakin alkol, kloroform, eter, ve bir çok organik çözücüler içinde çözünmektedir.

*Uçucu organik ve zehirli sayılabilecek kanserojen bir bileşendir.

*Şeffaf, basitçe alev alan ve patlayıcı bir sıvıdır.

*Yutulmamalı ayrıca göz ve deri temasından kaçınılmalı.

*Başlıca kaynağı petrol ve kömür katranıdır.

*Ksilenler içerisinde en çok talep gören izomerdir.

 

Paraksilen Kullanım Alanları

Dimetil tereftalat ve tereftalik asit üretiminde kullanılmaktadır. Her iki madde de PET fiber, film ve kalıplanmış plastik yapımında kullanılan polimerlerin başlangıç maddesidir. Uçak yakıtlarının bileşiminde, elyaf, boya, lak ve kauçuk sanayisinde kullanılmaktadır. Birçok polimerin büyük ölçekli sentezinde kullanılan bir hidrokarbondur. Doğrudan parylene üretmek için polimerize edilmektedir.

Koruyucu kaplamalarda, sırda, kauçuk harcında, alkit reçinelerinde ve organik kimyasalların bileşiminde kullanılmakta olup, suda çözünmeyen alkol ve eterde çözünen şeffaf bir sıvıdır. En mühim kullanım alanları olarak poliester sanayi girdileri olan saf tereftalik asit ve dimetil tereftalat sayılmaktadır. Kablo endüstrisinde, tekstil endüstrisinde, optik amaçlı reçinelerde ve yapıştırıcılarda da kullanılmaktadır. Aromatik ürün üretiminde aromatik prosesleri, reforming ünitelerini, nihai ürün ayrıştırma ünitelerini ve nihai ürün üretim miktarını çoğaltmak için kullanılır.

 

 

Menü