LAYPE – Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen

LAYPE – Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen

Doğrusal düşük yoğunluklu polietilen (LLDPE), genellikle etilenin uzun zincirli olefinlerle kopolimerizasyonu ile yapılan, önemli sayıda alt dallara sahip, esas itibarıyla doğrusal bir polimerdir (polietilen). Doğrusal düşük yoğunluklu polietilen, uzun zincir dallarının olmaması nedeniyle yapısal olarak geleneksel düşük yoğunluklu polietilenden (LDPE) farklıdır. LLDPE’nin doğrusallığı, LLDPE ve LDPE’nin farklı üretim süreçlerinden kaynaklanmaktadır. Genel olarak, LLDPE, etilenin ve buten, heksen veya okten gibi daha yüksek alfa-olefinlerin kopolimerizasyonu ile daha düşük sıcaklıklarda ve basınçlarda üretilir. Kopolimerizasyon işlemi, geleneksel LDPE’den daha dar bir moleküler ağırlık dağılımına ve lineer yapı ile kombinasyon halinde önemli ölçüde farklı reolojik özelliklere sahip bir LLDPE polimeri üretir.

 

 

Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen Özellikleri ve Kullanım Alanları

Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen’in fayda sağlayacağı en önemli özelliği ve avantajı, darbelere karşı mükemmel derecede direnç göstermesidir. Gerilime karşı göstermiş olduğu dayanma gücü ve uzama seviyesi, diğer türlere oranla daha yüksektir. Görünüm olarak yarı saydam ve opak bir görünüme sahiptir.

 

Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen ve Yaygın Kullanım Alanları

  • Çöp bidonları
  • Tekstil ürünlerinin ambalajları
  • Çöp torbaları
  • Zirai işlemler torbası
  • Brandalar
  • Şişirme ve kalıplama ürünleri
  • Portatif kulübeler
  • Market torbaları
Menü