AROMATİKLER

Bir veya birden çok benzen halkası barındırmakta olan bileşenlere aromatikler denir. Bu kategorideki birçok bileşen güzel bir kokuya sahip olduğundan dolayı bu isim verilmiştir. Aromatikler kendi içerisinde bazı kategorilere ayrılır. Bunlardan benzen ve toluenler, yapıştırıcıların birleşimi ve boyalarda kullanılmaktadır.

Yapısında halkalı düzlemler yer alan bileşikler aromatikleri oluşturur. Benzen, benzen türleri, atrasen, halkalı benzen, naftalin gibi bileşikler bu kategoride içerisinde yer almaktadır. En fazla karbon kimyasında kullanılmaktadır.

Aromatiklerin temelini oluşturan benzen, soluk, duru ve kendine has güzel kokusu ile dikkat çekmektedir. Benzen; LAB, anilin, DDT, DDB, Maleik Anhidrit, Strien, Diklorbenzen ve Siklohekzan gibi kimyasal maddelerin imalatında kullanılmaktadır.

Aromatik Türleri

Benzen dışında aromatikler kategorisinde Paraksilen de yer alır. Benzendeki renksiz ve kokusuz özellikler, Paraksilende de bulunmaktadır. Kendine özgü bir kokuya sahiptir ve + 13 derecede katı kristal hale geçmektedir. Asit yıkama rengi en fazla 2,0 olan Paraksilenin platin kobalt rengi de en fazla 20 Pt – Co’dır. Dimetil Tereftalat ve Tereftalik asit imalatında kullanılmaktadır.

Aromatiklerden içinde yer alan Ortoksilen, Ftalik Anhidrit imalatı ile beraber kozmetik, ilaç ve boya endüstrisinde kullanılmaktadır. Aromatikler kategorisinde yer alan Toluen’de önemli bileşenlerden biridir. Vernik ile boya endüstrisinde çözücü etken olarak kullanılan Toluen, kimyasal maddelerden olan Fenol, Benzoik Asit ve TNT imalatında yer alır.

Ayrıca ilaç imalatında ve yapıştırıcı imalatında da çokça tercih edilir. Aromatik bileşenler hem güzel kokuları hem de sağladığı avantajlar ile büyük bir kullanım oranına sahiptir. Ayrıca hesaplı olması da bir diğer tercih nedenidir.

Menü